Prognose levensverwachting 65-jarigen

CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,75 jaar zal zijn in 2025. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. De prognose van de levensverwachting is een onderdeel van de Bevolkingsprognose 2019–2060 die het CBS op 17 december zal publiceren.

De levensverwachting van 20,75 jaar in 2025 is in de nieuwste prognose een fractie hoger dan in de prognose van 2018 (20,74 jaar). Dat komt neer op een verschil van een halve week.

Zorgpremie verder omhoog in 2020!

De richtlijn voor de zorgpremie voor de basisverzekering stijgt volgend jaar naar € 1.421 per jaar. Dat is ruim € 118 per maand, ofwel drie euro per maand meer dan in 2019.

De hoogte van de richtlijn zou eigenlijk op Prinsjesdag bekend worden maar zijn tussentijds uitgelekt.

Hoewel het kabinet jaarlijks een richtlijn voor de zorgpremie afgeeft, bepalen verzekeraars zelf wat ze aan hun klanten vragen. Dat is vanwege concurrentie vaak minder dan vooraf wordt voorspelt.

De zorgverzekeraars maken hun premies voor 2020 in november bekend.

Naast de zorgpremie zal volgens de bronnen ook de zorgtoeslag in 2020 stijgen. Het eigen risico blijft volgend jaar gelijk op € 385.

Rijbewijs verlengen

Het Verbond van Verzekeraars steunt de tijdelijke maatregel om de leeftijd van de groep rijbewijshouders die zich (nog) niet hoeft te laten keuren, van 75 naar 76 jaar te verplaatsen.

De verschuiving van een jaar geldt alleen voor mensen die geen aantekening hebben op hun rijbewijs. Bestuurders die al wel een keuring moesten ondergaan in verband met hun gezondheid, vallen dus niet onder deze regeling. “Sterker nog”, aldus woordvoerder Paul Koopman, “zij kunnen nu juist eerder worden geholpen, doordat het CBR meer ruimte krijgt. Wij denken dat dat de verkeersveiligheid alleen maar ten goede komt.”Het CBR kampt al geruime tijd met achterstanden, omdat het aantal aanvragen voor een gezondheidsverklaring van vooral 75-plussers enorm is toegenomen.