Zorgverzekeraar blijft gelijk maar de zorgverzekering wijzigt jaarlijks

Veel consumenten zijn jarenlang verzekerd bij een zorgverzekeraar en vertrouwen op ervaringen uit het verleden of de dominantie van een zorgverzekeraar in een bepaalde regio.

Inmiddels hebben de grote vier zorgverzekeraars (hoofdlabels CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis) de keuze uit drie type basisverzekeringen.  De keuze wordt voor een belangrijk deel bepaald door de premie, kwaliteit van de zorg en de vrije toegang tot de beste zorgverleners.

Het onderscheid zit in de keuze tussen gecontracteerde zorgverleners en niet gecontracteerde zorgverleners en de daarmee samenhangende vergoedingen door de verzekeraar.

Gelet op de jaarlijkse onderhandelingen zijn nog niet alle zorgverleners gecontracteerd en kunnen zorgverzekeraars daar nog geen volledige duidelijkheid over geven. Ondanks alle pogingen dit op de websites inzichtelijk te maken.

Bij de keuze voor de type basisverzekering is het belangrijk te bepalen wat het beste bij u past, wat u verwacht van de zorgverzekeraar en tot welke zorgverleners u toegang wilt hebben zonder risico van bijbetalingen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen bij gebruik van wel of géén gecontracteerde zorgaanbieder en bij welk type basisverzekering.

  Budget
Basisverzekering
Natura
Basisverzekering
Restitutie
Basisverzekering
Wel gecontracteerd
(tussen zorgverzekeraar & zorgverlener)
100%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
100%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
100%,
Wmg-tarief**
Niet gecontracteerd
(tussen zorgverzekeraar & zorgverlener)
65% tot 75%
van de nota,
tot gemiddeld
gecontracteerd tarief*
 75%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
100%,
Wmg-tarief**

*Verzekeraars bieden géén inzage hoe hoog het gemiddeld gecontracteerd tarief is. Als verzekerde kunt u worden geconfronteerd met extra kosten bij géén gecontracteerde zorgverlener.

**Wmg-tarief is het tarief dat de overheid vaststelt op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Faillissement ziekenhuis. Patiënten de dupe!

Patiënten die van een failliet ziekenhuis overstappen naar een ander ziekenhuis moeten wellicht zorgkosten zelf betalen.

Waarom!
Het merendeel van patiënten heeft een Basisverzekering met naturadekking. Een Basisverzekering met een naturadekking betaalt uitsluitend 100% van de gemaakte zorgkosten als het ziekenhuis en de zorgverzekeraar een contract hebben afgesloten.

Als het nieuwe ziekenhuis niet is gecontracteerd, betaalt de zorgverzekeraar maximaal 75% van hetgeen zij met andere ziekenhuizen heeft afgesproken. Feitelijk betekent dit dat doorgaans de helft van de nota wordt vergoed.

Let op bij overstappen of uw zorgverzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis.

Om zeker te zijn kunt u het beste een zorgverzekering met restitutiedekking sluiten waardoor u zeker bent dat de zorgkosten voor 100% worden betaald.

 

Status van de groene kaart

Wie zijn auto verzekert ontvangt een groene kaart.

Waarom is een groene kaart groen?
De kaart ziet er overal in Europa hetzelfde uit, maar kan ook een digitale kaart zijn of een zwart-wit kopie. Het belangrijkste is dat de verzekeringsgegevens erop vermeld staan.

Is de groene kaart is in alle landen verplicht?
Tweederde van de autobezitters denkt dat het verplicht is de groene kaart bij je te hebben als je de weg op gaat. En maar liefst 80% is in de veronderstelling dat een groene kaart verplicht is in het buitenland. Tot 1972 was dit verplicht, maar sindsdien is het in Nederland en andere Europese landen niet meer verplicht. Wel moet je kunnen aantonen dat de auto verzekerd is.

Hoelang is de groene kaart is geldig?
Een groene kaart heeft een geldigheidsdatum. Standaard is de groene kaart een jaar plus 1 maand geldig. Bij verlenging van de verzekering wordt automatisch door de verzekeraar een nieuwe groene kaart toegestuurd.