Zelf kunt u fiscaal gefaciliteerd sparen voor later middels een lijfrenteverzekering of via banksparen. Een lijfrente is een verzekering die het financiële risico ten gevolge van overlijden (voor de nabestaanden) en het financiële tekort bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (voor de ouderdag) kan aanvullen.

Het bijzondere van een lijfrente of banksparen is dat de premie of de koopsom onder voorwaarden aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Het fiscale voordeel voor sparen voor later via deze fiscaal gefaciliteerde vorm is gebaseerd op het feit, dat u nu een hoog tarief belastingaftrek heeft en in de toekomst over de uitkeringen in een lager tarief belasting betaald. Als dit niet het geval is dan is het voordeel van deze fiscaal gefaciliteerde opbouw nihil.

Om hierin duidelijkheid te krijgen of sparen voor later middels een fiscaal gefaciliteerde vorm (bij een verzekeraar of middels banksparen) interessant is, zal op individueel niveau de voor- en nadelen, en de keuze mogelijkheden in kaart moeten worden gebracht. Dat is de enige manier om een gedegen afweging te kunnen maken.