Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Om te sparen kunt u een spaar- of beleggingsverzekering afsluiten. Het sparen middels een verzekering is duur (kosten voor verzekeraar en tussenpersoon) en niet flexibel. Daarom adviseren wij onze klanten te sparen via een beleggings- of een renterekening bij een bank of vermogensbeheerder.

[button style=”impactBtn” class=”iframe” url=”http://www.vkg.com/modules/modules.asp?type=0&tpnummer=4459&id=17&secure=true”]Vraag spaarrekening aan[/button]

De voordelen hiervan zijn:

  • Flexibel op te nemen;
  • Heldere kostenstructuur;
  • Maximale vrijheid.