Woekerpolis

Ook tussenpersoon op matje vanwege woekerpolisaffaire

Belangenbehartiger Consumentenclaim heeft na verzekeraar ASR nu ook de eerste grote tussenpersoon aansprakelijk gesteld

voor het niet nakomen van zijn zorgplicht bij de massale verkoop van woekerpolissen.

De rechter oordeelde eerder in de Falcon-zaak dat de verzekeraar had gedwaald. ASR is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. “We richten onze pijlen tevens op assurantiekantoren, de zogenoemde polisramkantoren die willens en wetens en met medeweten en ondersteuning van ASR op grote schaal woekerpolissen hebben verkocht. NBG Finance is een van die kantoren”, stelt jurist Pieter Lijesen van Consumentenclaim. “Door de hele omzet uitsluitend onder te brengen bij Falcon kreeg het een extra bonus aan het eind van het jaar. Het ontving jaarlijks 60% van de omzet als extra bonus.”
NBG laat in een reactie weten niet bekend te zijn met de aansprakelijkheidsstelling. “Als de compensatievoorstellen zijn verstuurd, zullen wij onze klanten zo goed mogelijk informeren. We nemen onze zorgplicht serieus”, aldus directeur Bart Meijerink.