Autoverzekeraars passen bonus-malussysteem aan

Onder het mom van uniformiteit en rechtvaardigheid passen verzekeraars het bonus-malussysteem aan per 1 januari 2016. Hoewel er voordelen zijn verbonden aan deze verandering, is een groot nadeel ervan dat de terugval in schadevrije jaren bij schade groter is dan voorheen het geval was.

Voor verzekerden met 15 schadevrije jaren, wordt bij een schadeclaim het aantal schadevrije jaren met 5 verminderd. Verzekerden met méér dan 15 schadevrije jaren worden behandeld alsof ze slechts 15 jaar hebben en vallen eveneens terug naar 10 schadevrije jaar. Het jarenlang opgebouwde voordeel is dus snel weg.

Verdere aanpassingen van het nieuwe bonus-malussysteem zijn een wettelijk vastgesteld berekeningssysteem van schadevrije jaren dat geldt voor alle verzekeraars.

Gevolgen
De gevolgen voor de terugval in no-claimkorting lijkt vooralsnog beperkt te zijn. Veel autoverzekeraars hebben hun BM-ladders en kortingspercentages al aangepast op de nieuwe situatie of gaan dit zeker nog in 2016 doen.

Klik hier en maak een vergelijking. Ontvang nu 10% extra premiekorting.