dienstverlening

De rol van de wijkverpleegkundige vanaf 2015

Wijkverpleegkundige in de wijk

Mensen kunnen vanaf 2015 rechtstreeks of bijvoorbeeld via hun huisarts, Wmo-loket of gezondheidscentrum in contact komen met een wijkverpleegkundige. Zij staat aan de zijde van cliënten bij het beoordelen van wat ze nodig hebben aan verpleegkundige zorg om langer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige hoeft niet altijd de persoon te zijn die daadwerkelijk de zorg verleent. Deze kan ook verleend worden door een verpleegkundige, een verzorgende of een casemanager dementie. De wijkverpleegkundige coördineert alle zorg rondom de cliënt en dit stemt af met andere hulpverleners, zoals de huisarts, medisch specialist en de maatschappelijk werker.

De wijkverpleegkundigen krijgen straks de ruimte om zelf in te schatten hoeveel tijd er nodig is voor een cliënt. Ze worden dus niet op pad gestuurd met de boodschap dat ze maar een bepaald aantal minuten of uren per cliënt mogen besteden. Op deze manier krijgen ze ruimte voor inzet van hun professionaliteit.