Eindigt onderhuur na opzegging door hoofdhuurder?

Ik heb een woning in onderhuur. Nu wil de hoofdhuurder dat ik uit mezelf wegga.

Antwoord

Ook een onderhuurder die zonder toestemming van de verhuurder een woning (onder)huurt, heeft rechten. Als je niet akkoord gaat met de huuropzegging, dan kan de (onder)huurovereenkomst in principe alleen eindigen met toestemming van de rechter. De rechter kan die toestemming natuurlijk ook onthouden, waardoor jij als onderhuurder de woning niet hoeft te verlaten.

Belangenafweging
Bij het verzoek tot ontbinding van een (onder)huurovereenkomst gaat de rechter na of er een grond is voor opzegging. Eigen gebruik van de (hoofd)huurder is een dergelijke grond. Echter ook bij opzegging wegens eigen gebruik, maakt de rechter een belangenafweging. Als het belang van de onderhuurder om ongestoord de huurovereenkomst voort te zetten zwaarder weegt dan het belang van de hoofdhuurder om weer van het gehuurde gebruik te maken, dan zal de rechter de toestemming onthouden. In dat geval eindigt de huurovereenkomst niet.

Tip: laat bij opzegging van de onderhuurovereenkomst de hoofdhuurder altijd schriftelijk weten dat je niet akkoord gaat met de opzegging.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord