Woekerpolis

Europese Hof zet woekerpoliszaak op de rol

Op 29 april 2015 doet het Europese Hof als hoogste rechter uitspraak in de woekerpoliszaak tegen Nationale Nederlanden. De uitspraak kan een enorme draai geven aan alle lopende woekerpolis claimzaken. 

De Advocaat-generaal van het Europese Hof, mevrouw Eleanor Sharpston, schreef in haar advies dat verzekeraars onrechtmatig handelen op grond van de Europese regelgeving. Verzekeraars hadden potentiële klanten van beleggingsverzekeringen precies moeten vertellen welke kosten zouden worden ingehouden.

Als dit advies op 29 april wordt opgevolgd, dan heeft dat enorme consequenties voor Nederlandse verzekeraars die woekerpolissen verkochten. Indien deze redenering standhoudt, betekent dat een totale ommekeer in de woekerpolisaffaire. Het Europese Hof geeft namelijk antwoord op de vraag of de consument voldoende is geïnformeerd en voorgelicht over het gebruik van premie voor andere doeleinden dan beleggen. Indien Nationale Nederlanden verliest, dan kan geen enkele verzekeraar zich nog beroepen op een heel strikte interpretatie van de toenmalige wetgeving.

In 80% van de gevallen neemt het Europese Hof het advies van de advocaat-generaal over.

Wabeke-regeling achterhaald
Mocht het Europese Hof het advies overnemen dan zal dit zeker consequenties hebben voor de verdere afwikkeling van de woekerpoliszaken. Daarmee is de Wabeke-regeling achterhaald en zullen verzekeraars haar klanten beter moeten compenseren.

Het is dus met spanning afwachten wat het Europese Hof zal besluiten.