Contact

Grotere noodzaak van een Restitutie Zorgverzekering

Zorgverzekeraars en zorgverleners maken jaarlijks contractafspraken. Het blijft een doorn in de ogen van onafhankelijke adviseurs dat niet zichtbaar is wat deze contractafspraken zijn. De behandeling, een vastgesteld quotum en prijsafspraken zijn daarin de punten die worden vastgelegd. Als consument heeft u geen inzicht en consumentenorganisaties of patiëntenplatforms zijn hierbij zijdelings betrokken. Er wordt hard onderhandeld om de zorgeuro maximaal te laten zorgen.

Verzekeraars zijn niet in staat om haar klanten tijdig te voorzien van juiste informatie. Daarbij wijzen verzekeraars ook naar de zorgverleners, daar je twee partijen nodig hebt voor het maken van contractafspraken.

Wel zien wij de tendens dat zorgverleners minder makkelijk contractafspraken met zorgverzekeraars maken daar deze geen kennis hebben om kwaliteit te beoordelen én enkel uit zijn op het maken van prijsafspraken om de zorgkosten te kunnen beheersen.

Om niet te willen worden geconfronteerd met zorgverleners die geen contractafspraken hebben met verzekeraars adviseren wij onze klanten te kiezen voor een Restitutie Zorgverzekering. Daarmee creëert u volledige vrijheid en bent u niet overgeleverd aan de nukken van zorgverzekeraars en zorgverleners. Ook voorkomt u onaangename financiële tegenvallers.

Het gaat uiteindelijk maar om één belang en dat is de patiënt en zijn gezondheid.