Huurders willen niet weg uit koophuis

Een huis staat te koop en er zitten huurders in.

In het huurcontract staat duidelijk dat de huur ophoudt op het moment dat het huis wordt verkocht. Maar de huurders doen moeilijk en willen niet weg. Wat nu?

Hoewel schriftelijke afspraken tussen huurder en verhuurder van een woning rechtsgeldig zijn, mogen deze afspraken niet afwijken van het (dwingend) huurrecht. Het huurrecht bepaalt dat in dit soort situaties de huurder in de woning blijft zitten als de woning door de eigenaar wordt verkocht. Dit wordt ook aangeduid als ‘koop breekt geen huur’. Dat betekent dat je als verhuurder alleen via een gang naar de rechter kunt proberen om de huurovereenkomst te laten ontbinden en de woning te laten ontruimen.

Alle huurregimes
Deze regeling geldt voor alle verschillende huurregimes. De regel is dwingend recht voor woon- en bedrijfsruimte en is regelend recht voor roerende zaken en onbebouwde grond. Dwingend recht betekent dat huurder en verhuurder daarvan niet mogen afwijken. Voor roerende zaken en onbebouwde grond kan de nieuwe eigenaar wel de huurovereenkomst verbreken.

Ook bij ruil of schenking
De bepaling is ook van toepassing als de woning overgaat op een nieuwe eigenaar door middel van ruilen of erven. De regeling is dus niet alleen bedoeld voor koopovereenkomsten. De koper is eveneens gebonden aan huurovereenkomsten waarvan hij ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst geen kennis had en die tot stand zijn gekomen tussen het sluiten van de koopovereenkomst en de overdracht.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord