Kraken wordt definitief verboden

Hoewel kraken tot nu toe aan regels was gebonden, is het binnenkort helemaal gedaan met ‘legaal kraken’.

Kraken is dan definitief verboden.

De mogelijkheden die een eigenaar heeft om stappen te ondernemen tegen mensen die zonder toestemming in hun pand verblijven, zijn met de nieuwe wet enorm uitgebreid. Voorheen gold dat als het gekraakte twaalf maanden leeg had gestaan, de eigenaar weinig bescherming toekwam en krakers het pand ‘legaal’ konden kraken. Dat is nu veranderd.

Definitief verboden
De Eerste Kamer heeft namelijk ingestemd met het voorstel om kraken altijd strafbaar te stellen. De Tweede Kamer had de wet vorig jaar al aangenomen. Concreet betekent dit dat wanneer de wet van kracht is, krakers wegens huisvredebreuk een gevangenisstraf kunnen krijgen van maximaal één jaar. Als je bij het kraken mensen intimideert of geweld gebruikt, dan kun je maximaal twee jaar de cel in. Wanneer krakers als groep opereren én geweld gebruiken, kan de celstraf oplopen tot twee jaar en acht maanden. Ook kunnen krakers worden aangehouden als ze niet op heterdaad zijn betrapt.

Kritiek
Er is ook kritiek op de nieuwe wet. Wanneer de wet van toepassing is, wordt het gedrag van duizenden krakers van de één op de andere dag strafbaar. Het is nog onduidelijk of justitie in dat geval direct tot ontruiming zal overgaan. Waarschijnlijk treedt de nieuwe wet op 1 oktober dit jaar in werking, maar dat kan ook eerder het geval zijn.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord