Nieuwe bedragen minimumloon per 1 juli 2010

Op 1 juli 2010 wordt het bruto minimumloon verhoogd naar €1.416 per maand.

Voor werknemers jonger dan 23 jaar gelden lagere bedragen.

Recht op wettelijk minimum
Iedere werknemer van 23 tot 65 jaar heeft recht op het wettelijk minimumloon. Voor werknemers van 15 tot 23 jaar worden andere bedragen vastgesteld: het minimumjeugdloon. Per leeftijdsjaar geldt een ander minimumloon. Voor jongeren onder de 15 jaar bestaat geen wettelijk minimumloon.

De bedragen
Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2010:

per maand € 1.416,00
per week € 326,75
per dag € 65,35

Bruto minimumjeugdlonen per 1 juli 2010

Indien je jonger bent dan 23 jaar dan heb je recht op een bepaald percentage van het minimumloon.

  • 22 jaar  heeft recht op 85 % van het minumumloon;
  • 21 jaar heeft recht op 72.5 % van het minumumloon;
  • 20 jaar heeft recht op 61.5 % van het minumumloon;
  • 19 jaar heeft recht op 52.5 % van het minumumloon;
  • 18 jaar heeft recht op 45.5 % van het minumumloon;
  • 17 jaar heeft recht op 39.5 % van het minumumloon;
  • 16 jaar heeft recht op 34.5 % van het minumumloon;
  • 15 jaar heeft recht op 30 % van het minumumloon.

Loonstrookje
Op je loonstrookje vind je een aantal belangrijke gegevens, zoals het brutoloonbedrag, de bedragen waaruit dit loon bestaat, het voor jou geldende minimumloon en hoeveel belasting en premies op je loon worden ingehouden. Zo kun je zelf de hoogte van je loon controleren. Vraag eventueel je werkgever om een toelichting bij je loonstrookje.

Netto minimumloon
Veel mensen vragen zich af hoeveel loon ze netto zouden moeten ontvangen. Dat valt helaas niet precies te zeggen. De wet bepaalt geen netto minimumloon. Van belang zijn inhoudingen en premieheffingen die per bedrijfstak kunnen verschillen. Indien je onder een CAO valt, kun je recht hebben op een hoger minimumloon.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord