vragen

Ontslag wegens kritiek op je baas!

Een werkgever dient een zekere mate van kritiek van werknemers op zijn gevoerde beleid te dulden. Maar hoe ver mag een werknemer hierin gaan?

Dat je geen dreig-sms naar je baas moet sturen, zal voor de meeste werknemers duidelijk zijn. Maar wat kun je nog zeggen tegen je baas als je het niet met hem eens bent, zonder dat het negatieve gevolgen voor je heeft, zoals ontslag op staande voet?

Goed werknemerschap
Als je werkt op basis van een arbeidsovereenkomst, dien je je als goed werknemer te gedragen. Dit houdt onder meer in dat je respect dient te tonen naar je baas en collega’s. Als je kritiek hebt op je baas, dan mag je die natuurlijk uiten. Ook als werknemer heb je recht op een mening en een recht om die te uiten. Maar hoe ver mag je hierin gaan?

Geen algemene regels
Het is moeilijk regels te geven wanneer je als werknemer over de schreef gaat bij het geven van je mening en wat de gevolgen dan zijn. Aan de hand van een recente rechtszaak zijn er echter wel omstandigheden te noemen die in zo’n geval van belang zijn.

Kritiek op pauzebeleid
GGZ had in 2010 een nieuw rooster- en pauzebeleid ingevoerd dat er op neerkwam dat het half uur pauze dat werknemers eerder met cliënten van GGZ genoten, voortaan buiten werktijd zou vallen. Verpleegkundige Wim was het daar niet mee eens en liet dat weten op het intranet van GGZ.

Mag niet!
Hij werd een paar keer hiervoor door zijn leidinggevende op de vingers getikt. Uiteindelijk dreigde GGZ met ontslag op staande voet als Wim nog een keer een bericht over het beleid op het intranetforum zou plaatsen. In reactie op een post van een collega, plaatste Wim toch een reactie en hij werd geschorst. Vijf dagen later werd hij ontslagen. Wim vocht het ontslag aan.

‘Werknemer schoffeert’
Volgens GGZ had Wim de werkgever doelbewust geschoffeerd door, ondanks herhaalde waarschuwingen en sommaties, structureel respectloze en opruiende teksten op het forum te plaatsen, waarin hij reageerde op het nieuwe roosterbeleid. Met het plaatsen van de post met een groot aantal smileys, was voor GGZ de maat vol.

Grenzen van goed werknemerschap opgezocht
De voorzieningenrechter vond dat Wim met zijn kritische en tendentieuze uitlatingen, zelfs nadat hij was gewaarschuwd dit niet meer te doen, de grenzen van het goed werknemerschap had opgezocht en zelfs op enkele punten had overschreden.

Daar stond tegenover dat een werkgever een zekere mate van kritiek van werknemers op het door hem gevoerde beleid moet dulden. Kritische uitingen van werknemers die gericht zijn op een verandering in de bedrijfsvoering moeten daarom met de nodige tolerantie worden bezien.

…Ontslag gaat te ver
Alles bij elkaar vond de rechter het gedrag van Wim niet ernstig genoeg om daarvoor ontslagen te worden. Een minder verregaande maatregel was gepaster geweest omdat de volgende omstandigheden werden meegewogen:
1. de uitlatingen waren gedaan in een zakelijk verschil van inzicht met de werkgever; de  uitlatingen werden binnen de organisatie van de werkgever geuit op een forum dat door de werkgever zelf in het leven was geroepen;
2. dit forum was slechts voor werknemers toegankelijk;
3. de werknemer had zijn kritiek niet aan derden (cliënten en andere relaties van de werkgever) kenbaar gemaakt.

Wim mocht dus niet ontslagen worden om zijn felle kritiek, ook al was hij in sommige uitlatingen over de schreef gegaan