Parkeerautomaat

Parkeerboete bij defecte meter

Het is zinloos om in beroep te gaan tegen een parkeerboete, met als reden dat de meter stuk was.

Je had namelijk naar een andere meter moeten lopen, zelfs al had je twee kleine kinderen en een hond bij je.

Voor de meeste automobilisten zal het een vast gegeven zijn: als de parkeermeter stuk is, dan  dien je naar een andere meter te lopen die wel functioneert. Dit is vaste rechtspraak sinds de Hoge Raad in 1995 bepaalde dat een defecte meter geen vrijbrief is om niet te betalen.

In beroep gaan
Heb je een parkeerboete ontvangen, dan kun je daartegen in beroep gaan. Zoals gezegd, het excuus dat de meter defect was, zal geen hout snijden. Het heeft evenmin zin om in beroep te gaan op grond van ‘onmacht’, omdat je niet naar een andere meter kon lopen vanwege je kind(eren), kinderwagen of hond(en). Weliswaar zal de rechter begrip voor je situatie kunnen opbrengen, de boete blijft echter overeind.

Er is dus geen sprake van onmacht.