dienstverlening

U betaalt de rekening in 2015 voor niet gecontracteerde zorg!

Veel Nederlanders weten niet welke zorgverleners zijn gecontracteerd bij hun afgesloten zorgverzekering. Hierdoor heeft een op de negen verzekerden onverwacht fors moeten bijbetalen voor zorg. Een derde van hen moest in totaal de complete ziekenhuisrekening betalen, terwijl zij daar niet op hadden gerekend. 25 procent moest uiteindelijk de helft van de rekening zelf betalen. Wanneer zij hiervoor niet de financiële middelen hadden, moesten zij overstappen naar een andere zorgverlener.

Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door patiëntenorganisaties en het Landelijk Platform GGZ onder 11.000 Nederlanders.

Meer duidelijkheid

Deze organisaties roepen zorgverzekeraars op om meer duidelijkheid te geven voor welke polissen welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd. Zodat verzekerden bij voorbaat altijd weten naar welk ziekenhuis zij kunnen voor een volledige vergoeding. Het is opmerkelijk te noemen, aangezien verzekeraars wel over deze informatie beschikken. Zo blijkt dat eind 2013 meer dan 60 procent niet over de informatie beschikte welke zorgverleners er voor 2014 gecontracteerd waren.

Spoedeisende hulp

De onverwachte kosten komen voornamelijk voort uit planbare zog. Niet planbare zorg, zoals spoedeisende hulp is onderdeel van het basispakket en daarvoor kan een patiënt terecht bij ieder ziekenhuis in Nederland. De type zorgverzekering maakt hierbij niet uit. De enige kosten die hiervoor in rekening worden gebracht is het eigen risico (van minimaal € 360 euro).

Spotgoedkope zorgpolis

Komende maanden is het weer mogelijk om te wisselen van zorgverzekering. Het is dan aan te raden om goed uit te zoeken welke polis het beste past. Het is natuurlijk financieel aantrekkelijk om een goedkope polis af te sluiten met een hoog eigen risico, maar dit kan een streep door de rekening betekenen als er toch opeens veel zorg nodig blijkt te zijn. Sinds 2014 hebben grote zorgverzekeraars een zogenoemde budgetzorgverzekering gelanceerd, waarbij maar tussen de 20 a 30 ziekenhuizen in Nederland zijn gecontracteerd. Dit levert een goedkope zorgpremie op, maar is zeker niet geschikt voor mensen die vaak zijn aangewezen op dure zorg.

Vanaf 2015 zijn zorgverzekeraars bovendien niet meer verplicht om niet-gecontracteerde zorg deels te vergoeden, zoals nu nog wel het geval is.
De verwachting is daardoor dat er volgend jaar spotgoedkope polissen aangeboden gaan worden, waarbij verzekerden alleen maar terecht kunnen bij een handvol aangewezen ziekenhuizen voor een vergoeding.

Nederlanders met een zogenoemde restitutiepolis hebben dit probleem niet, aangezien zij zorg ook vergoed krijgen wanneer zij naar een ziekenhuis gaan waar de zorgverzekeraar geen contract heeft. De meeste naturapolissen bieden ook keuzevrijheid van alle gecontracteerde zorgverleners.