Politiekeurmerk zorgt voor daling woninginbraken

Het aantal woninginbraken in Nederland is gedaald van 120.000 begin jaren negentig tot 80.000 in 2009. Dit is mede te danken aan

de invoering van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dit jaar bestaat het keurmerk vijftien jaar.

In 1994 nam Politie Hollands Midden het initiatief tot het ontwikkelen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), dat in 1995 landelijk werd uitgerold. In de eerste jaren werd het PKVW vooral geassocieerd met de politie, maar intussen is het keurmerk een bekend en breder begrip geworden in Nederland. Uit cijfers blijkt dat de kans op inbraak in woningen met het keurmerk gemiddeld negentig procent lager is dan in een woning zonder. Veel nieuwbouwwoningen worden tegenwoordig volgens de PKVW-eisen opgeleverd.

Veiligheid stopt niet bij de voordeur
Het keurmerk reikt bovendien verder dan alleen de woning. “De veiligheid in woongebouwen en woonomgeving wordt ook meegenomen in de totaalaanpak. Het accent ligt op preventie, actie en gedrag”, schrijft hij in een speciale jubileumuitgave die het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) aan het vijftienjarig bestaan van het PKVW heeft gewijd. Het keurmerk is sinds 2005 bij het CCV ondergebracht.

Schijf van Vijf
In de jubileumuitgave komen diverse betrokkenen aan het woord, waaronder woningcorporaties en gemeenten. Ook Verbondsdirecteur Leo De Boer geeft zijn visie. Het Verbond levert financiële ondersteuning en inhoudelijke input voor het keurmerk. Verzekeraars stimuleren bovendien de bekendheid en het gebruik ervan. Volgens De Boer is het PKVW een soort Schijf van Vijf: verschillende ingrediënten samen maken dat je tot een gezonde en veilige leefomgeving komt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord