Reizigers naar Bangkok

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in de Thaise hoofdstad Bangkok kunnen wij ons voorstellen dat je vragen hebt. Speciaal daarvoor hebben wij de meest voorkomende vragen op een rij gezet.

Ik wil niet meer op reis vanwege de gebeurtenissen in Bangkok. Kan ik de kosten die ik hierbij maak claimen op mijn annuleringsverzekering?

Deze kosten kunnen niet worden geclaimd op de annuleringsverzekering. Annuleringen en afbrekingen als gevolg van angst, psychische klachten en dergelijke vallen niet onder de dekking.

Ik moet uit mijn huisje/hotel, maar ik kan niet vertrekken naar huis vanwege de gebeurtenissen in Bangkok. Kan ik extra reiskosten of extra verblijfkosten claimen op mijn reisverzekering?

Normaal is alle schade (in)direct verband houdend met molest* uitgesloten van de dekking. Het Calamiteitenfonds heeft de situatie in Bangkok uitgeroepen tot Calamiteit. Daardoor kunt u zich wenden tot het Calamiteitenfonds voor een schadevergoeding. Kijk voor meer informatie op de site van het Calamiteitenfonds.

Mijn vakantie zit er op maar ik kom noodgedwongen later thuis. Daardoor duurt mijn reis langer dan ik heb aangegeven op mijn aflopende reisverzekering. Blijft mijn reisverzekering nog van kracht?

Ja, de reisverzekering blijft van kracht totdat je weer thuis bent (alle schade (in)direct verband houdend met molest is uitgesloten van de dekking).

* Molest

Molest, atoomkernreacties, kaping en verbeurdverklaring

De meeste verzekeraars vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp bij schade die ontstaat door molest, atoomkernreacties, het bijwonen van een kaping en verbeurdverklaring. Een verbeurdverklaring is het in beslag nemen van voorwerpen door een overheid of andere instantie.

Deze gebeurtenissen ziet men als molest:

  • binnenlandse onlusten: georganiseerde gewelddadige handelingen op verschillende plaatsen binnen een staat;
  • burgeroorlog: een gewelddadige strijd tussen meerdere inwoners van een zelfde staat;
  • gewapend conflict: als staten of georganiseerde partijen elkaar (of de een de ander) bestrijden met wapens of militaire machtsmiddelen, en ook een gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties;
  • muiterij: een georganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht, die is gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn;
  • oproer: een georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag;
  • opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.

17 mei 2010

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord