Uitzetting na minder dan 3 maanden huurachterstand

De ongeschreven regel dat bij een huurachterstand van minder dan drie maanden de rechter de huurovereenkomst niet ontbindt, is niet heilig.

Ook bij een geringere achterstand kan de rechter tot ontbinding overgaan.

Goed huurderschap
Goed huurderschap brengt met zich mee dat een huurder op tijd zijn huur betaalt. Als er op een gegeven moment een huurachterstand ontstaat, dan heeft de verhuurder de mogelijkheid om via de rechter de huurovereenkomst te laten ontbinden. In dat geval moet de huurder het huis uit. Nu is het niet zo dat je bij een geringe huurachterstand meteen op straat staat. Het omslagpunt ligt doorgaans bij drie maanden achterstand. Echter, onder omstandigheden is het mogelijk dat de rechter ook bij minder dan drie maanden achterstand tot ontbinding overgaat.

Structurele betalingsachterstand
Afgezien van een (hoog) opgelopen betalingsachterstand kan namelijk ook een structurele betalingsachterstand een grond zijn voor ontbinding van de huurovereenkomst. Of er sprake is van een zodanige structurele achterstand hangt af van de omstandigheden.

Herhaaldelijk te laat betalen
Bij een succesvol beroep door de verhuurder op structurele betalingsachterstand, zal er sprake moeten zijn van herhaaldelijk te laat betalen van de huur. Het meer dan een jaar laten bestaan van achterstanden zal, als er geen bijkomende omstandigheden zijn, in de regel voldoende zijn voor de ontbinding van de huurovereenkomst.

Eerdere verhuurders
Overigens mag bij de beoordeling van een structurele betalingsachterstand het betalingsgedrag van de huurder ten aanzien van rechtsvoorgangers van de verhuurder of andere verhuurders in de regel niet meewegen. Dat is echter alleen het geval in de particuliere verhuursector en niet in de sociale verhuursector.

Bron: Jurofoon

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord