Vaak fraude bij declaraties van zorgverlener

De ziektekostenkostenverzekeraars hebben vorig jaar voor € 7,5 mln aan opzettelijk onjuiste declaraties ontmaskerd. Gemiddeld werd er voor €20.000 gefraudeerd over 383 fraudezaken.

Meer dan driekwart komt op het conto van zorgverleners en bemiddelingsbureaus voor persoonsgebonden budgetten. Slechts een beperkt deel van de fraude (16%) komt op naam van verzekerden.

In totaal hebben de zorgverzekeraars € 184,5 mln bespaard, zegt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) na een inventarisatie onder de leden. De koepelorganisatie schrijft dat toe aan een effectief controle- en fraudebeleid. Van het bedrag is € 7,5 mln te typeren als bewuste fraude en € 177 mln als onterechte declaraties.

“Het is duidelijk dat de vormen van controle die zorgverzekeraars uitvoeren (formele controle, materiële controle en fraudeonderzoek) nodig zijn en leiden tot besparingen en het opsporen van fraudes”, stelt Pieter Hasekamp, algemeen directeur van ZN. De organisatie is gestart met het programma Samenwerken aan Controles en Fraudebeheersing, met als doel om controleprocessen in de keten (tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars) te optimaliseren en administratieve lasten te verminderen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord