vrijheid

Veranderingen in de Basisverzekering vanaf 2012

De belangrijkste veranderingen in de Basisverzekering vanaf 2012:

Eigen risico

  • Het verplicht eigen risico wordt € 220 (dit was €170).

Fysiotherapie en oefentherapie

Ben je 18 jaar of ouder?

  • Fysiotherapie voor chronisch zieken wordt beperkt. De eerste 20 behandelingen (per aandoening niet per kalenderjaar)krijgt u niet meer vergoed uit de Basisverzekering.

Geneesmiddelen

Naast vergoedingen voor het leveren van geneesmiddelen en de kosten van geneesmiddelen wordt in 2012 een aantal zorgprestaties vergoed dat niet samenhangt met het leveren van medicijnen. Een zorgprestatie is bijvoorbeeld de medicatiecheck om het medicijngebruik voor chronische geneesmiddelengebruikers te verbeteren.

Geestelijke Gezondheidszorg

Het aantal zittingen eerstelijns psychologische zorg dat u vergoed krijgt, wordt 5 (in 2011 was dat 8).

Stoppen met rokenprogramma

  • Het stoppen-met-rokenprogramma zal vervallen per 1-1-2012.