Veranderingen Zorgverzekering vanaf 2011

Veranderingen in de Basisverzekering vanaf 2011:

Eigen risico

 • Het verplicht eigen risico wordt €170 (dit was €165).
 • Aan de opsomming waarvoor het eigen riscio niet geldt, wordt toegevoegd dat het eigen risico niet geldt voor nacontroles van de donor, na orgaandonatie.

Fysiotherapie en oefentherapie

Ben je 18 jaar of ouder?

 • Dan krijg je 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met incontinentie.
 • De eerste 12 behandelingen fysiotherapie en oefentherapie krijg je niet vergoed uit de basisverzekering (dit waren 9 behandelingen).

Geneesmiddelen

Ben je 21 jaar of ouder?

 • Dan krijg je voorbehoedsmiddelen niet meer vergoed.

Hulpmiddelen

Ben je 21 jaar of ouder?

 • Dan krijg je voorbehoedsmiddelen niet meer vergoed.
 • De vergoeding voor eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen (vierpootwandelstokken, looprekken, rollators en krukken) vervalt.
 • Voor sommige hulpmiddelen zijn de wettelijke eigen bijdrage en de maximale vergoeding gewijzigd. 
 • Een aantal hulpmiddelen zijn anders ingedeeld. Deze hulpmiddelen zijn nu, zoals dat heet functioneel omschreven. Ze staan daarom niet meer allemaal omschreven. 

Stoppen met rokenprogramma

 • Uitbreiding met een stoppen-met-rokenprogramma, dat is gericht op gedragsverandering en dat tot doel heeft te stoppen met roken, al dan niet in combinatie met een geneesmiddel, eenmaal per kalenderjaar.

Tandheelkunde

 • De leeftijdsgrens voor mondzorg aan jeugdigen gaat omlaag naar 18 jaar (dit was 22 jaar). 

Ben je 18 jaar of ouder?

 • De vergoeding voor ongecompliceerde (eenvoudige) extracties, met bijbehorende kosten, door een kaakchirurg vervalt.

Verpleging

 • Verpleegkundige zorg kan ook worden verleend door een verpleegkundige in dienst van een instelling die op grond van de WTZi is toegelaten voor verpleging (thuiszorgorganisatie).

Eigen bijdragen

 • De kilometervergoeding voor zittend ziekenvervoer is gewijzigd. De kilometervergoeding bij gebruik van particuliere auto’s is €0,27 per kilometer (dit was €0,25).
 • De eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer is €92 per kalenderjaar (dit was €91).
 • De eigen bijdrage voor kraamzorg is gewijzigd in €3,90 per uur voor kraamzorg thuis. Ook geldt een eigen bijdrage van €15,50 per dag voor zowel moeder als kind voor kraamzorg, verleend in een ziekenhuis of instelling zonder dat verblijf in het ziekenhuis of de instelling medisch noodzakelijk is. Bedraagt het tarief van de instelling meer dan €111,50 per dag, dan komen de meerkosten eveneens voor eigen rekening.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord