briefgeld

Verzekeraar moet verborgen kosten van beleggingsverzekering vergoeden

Klachteninstituut Kifid bevestigt dat vorige week in een uitspraak is vastgesteld dat verzekeraar Nationale-Nederlanden onrechtmatig kosten heeft ingehouden op een beleggingsverzekering. Hoeveel rendement de klant hierdoor is misgelopen, moet de komende maanden door een actuaris worden vastgesteld.

Nationale-Nederlanden wil vooralsnog niet reageren op de Kifid-uitspraak. “Wij reageren niet op tussenuitspraken van Kifid”, aldus woordvoerder Bas Kuik van NN. Volgens Kifid-woordvoerder Thom Hoedemakers is er echter voor een groot deel geen sprake van een tussen- maar een bindende uitspraak. “Ten aanzien van de verborgen kosten is de klant in het gelijk gesteld. De betreffende polis ging in tegen het principe dat kosten niet versluierd mogen zijn. Alleen wat betreft het rendementsaspect is de uitspraak nog niet definitief. De klant wilde ook vastgesteld zien hoeveel rendement hij is misgelopen. Daarover gaat een actuaris zich buigen als deze op voordracht van de klant en de verzekeraar is benoemd door de commissie.”

Hoedemakers houdt zich buiten de discussie wat de reikwijdte van de uitspraak is. “Wij doen alleen uitspraken in individuele klachtzaken. Wat de bredere gevolgen zijn, is niet onze zaak.” Een definitieve vaststelling van het misgelopen rendement dat  NN moet vergoeden,  is wel koren op de molen van belangengroepen die ontevreden zijn over de compensatie die door diverse verzekeraars is betaald in het woekerpolisdossier en die daarom alsnog juridische procedures voorbereiden.