dienstverlening

Verzekeraars en schadevergoeding

Wie een inboedelverzekering heeft vertrouwt er op een vergoeding te krijgen bij schade. Dat is helaas niet altijd zo. Verzekeraars beperken in de polisvoorwaarden de uitkering tot de dagwaarde van goederen om de schadelast voor de verzekeraar te beperken. Gedupeerden krijgen dan veel minder geld dan waar zij echt recht op hebben.

Bij schade wordt er gekeken naar wat de goederen nog waard waren. Daarop wordt de schade-uitkering gebaseerd. De schade-expert stelt een nieuwwaarde of bepaalde dagwaarde vast.

Doorgaans staat in de polisvoorwaarden: “Als wij in geld vergoeden, dan krijgt u het bedrag dat nodig is om dezelfde en gelijkwaardige spullen opnieuw aan te schaffen. Dit noemen wij de nieuwwaarde. In een aantal gevallen vergoeden wij de dagwaarde”.
De meeste verzekeraars hebben een vergelijkbare zin opgenomen in hun polisvoorwaarden van de inboedelverzekering. Elke verzekeraar bepaalt hierin zijn eigen beleid.

Contra-expert
Bij schade leggen gedupeerden zich makkelijk neer bij de schadevaststelling van de verzekeraar. Mensen zijn zich er niet genoeg van bewust dat ze recht hebben op een contra-expertise en dat vergoedingen op basis van dagwaarde niet altijd terecht zijn.

Wet
De klant mag er namelijk niet op vooruitgaan, na een schade. Maar wat dat inhoud is arbitrair en bestaat sinds 1972 al jurisprudentie over. Niet de wetgeving, maar de polisvoorwaarden zijn leidend bij schadebehandeling. Het gaat erom dat bij schade tot een correcte schadevergoeding wordt gekomen.

In de wet staat inderdaad dat niemand er op vooruit mag gaan na een schade. Daarmee wordt echter niet bedoeld dat mensen geen vergelijkbare, nieuwe spullen moeten kunnen kopen. Het is niet de bedoeling dat nieuwe gordijnen goudgerand zijn, maar nieuwe gordijnen zijn natuurlijk nodig. De functie van gordijnen verandert niet na tien of twintig jaar. Dus blijft de waarde behouden als zijnde de functie die gordijnen hebben. De verzekeraar moet dus een redelijk schadebedrag vergoeden.

Recht op contra-expertise
Iedere verzekerde heeft recht op een contra-expertise door een andere expert dan degene die door de verzekeraar is aangewezen. De verzekeraar moet die contra-expert gewoon betalen. De klant is hier niks voor verschuldigd.

Onjuiste informatie
Het komt geregeld voor dat verzekerden onjuist of onvolledig worden geïnformeerd.

Verzekeraars proberen er met een koopje vanaf te komen en gedupeerden komen er doorgaans alleen niet uit.