dienstverlening

Veranderingen Basisverzekering 2016

De regering bepaalt ieder jaar de inhoud van de Basisverzekering. Op Prinsjesdag zijn de volgende veranderingen voor de Basisverzekering bekendgemaakt. De 1e en 2e kamer moeten de plannen van de regering nog goedkeuren. Daardoor kunnen de plannen nog iets wijzigen. Nieuwe vergoedingen in de Basisverzekering De volgende vergoedingen zijn nieuw in de basisverzekering of een aanpassing op een bestaande vergoeding. Operatie open ruggetje voor geboorte Het nog voor de geboorte opereren van baby’s met een open ruggetje wordt vanaf 2016 vergoed onder bepaalde voorwaarden.

Vergoeding

Eigen risico Basisverzekering

2016 Volledige vergoeding als de operatie plaatsvindt in Leuven (België) en als de moeder wordt voorgedragen door een Universitair Medisch Centrum Ja
2015 Geen vergoeding n.v.t.

Vergoeding vervolgonderzoek na positieve NIPT test in buitenland De is een test voor zwangere vrouwen. Deze test spoort tijdens de zwangerschap chromosoomafwijkingen op, zoals het syndroom van Down, het syndroom van Edwards of het syndroom van Patau. Als de zwangere vrouw deze NIPT test op eigen kosten in het buitenland heeft laten afnemen en de NIPT test is positief, wordt vervolgonderzoek vergoed.

Vergoeding Eigen risico Basisverzekering
2016 De Basisverzekering biedt volledige vergoeding van vervolgtesten. De kosten van de voorafgaande positieve NIPT test in het buitenland worden niet vergoed. Ja
2015 Geen. n.v.t.

Kosten gebruik AED (Automatische Externe Defibrillator) De overheid ziet de kosten voor de aanschaf en plaatsing van een AED als openbare kosten. Deze kosten zijn daarom niet toe te rekenen aan een specifiek persoon. De gebruikskosten van een AED (Automatische Externe Defibrillator) worden voortaan wel vergoed vanuit de Basisverzekering. Dit betreft vervangingspads, onderhoud, controle en stroomgebruik. Het gaat dan om gebruik zonder opname in een instelling.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2016 Volledige vergoeding voor gebruikskosten van een AED (behalve bij gebruik in een instelling). Ja
2015 Geen. n.v.t.

Huisartsenzorg Koemelkallergietesten bij de huisarts en individuele zorg voor TBC en andere infectieziekten bij de huisarts worden vergoed. Voor de consulten betaalt u geen eigen risico.

Vergoeding Eigen risico Basisverzekering
2016 Vergoeding van huisartsenconsult, vaccinaties, laboratoriumkosten, entstoffen en diagnostische onderzoeken. Ja (geen eigen risico voor huisartsenconsult)
2015 Geen. n.v.t.

Zittend ziekenvervoer bij medisch kinderdagverblijf Er wordt per 1 januari 2016 een extra indicatie voor het recht op zittend ziekenvervoer opgenomen. Het gaat om vervoer naar een medisch kinderdagverblijf voor kinderen jonger dan zeven jaar die een complexe lichamelijke beperking of handicap hebben. Het vervoer moet medisch noodzakelijk zijn.

Vergoeding Eigen risico Basisverzekering
2016 Indicatie en vergoeding Geen eigen risico, wel een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer
2015 Geen indicatie en vergoeding n.v.t.

Ambulancevervoer bij Jeugd-GGZ Ambulancevervoer van en naar een instelling voor Jeugd-ggz wordt vergoed door de Basisverzekering. De zorg in de instelling moet wel (gedeeltelijk) worden vergoed door de gemeente. Eigenlijk waren gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk binnen de Jeugd-ggz. De minister heeft besloten om deze beslissing te herzien.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2016 Vergoeding vanuit de Basisverzekering Nee
2015 Geen vergoeding n.v.t.

Voorwaardelijke toelating nieuwe behandelingen en medicijnen Het Ministerie van Volksgezondheid laat ieder jaar een aantal nieuwe, innovatieve medicijnen en behandelingen als proef onder voorbehoud toe tot de Basisverzekering. Op deze manier kan het effect gemeten worden.   Met ingang van 1 april 2015 is de volgende behandeling voorwaardelijk toegelaten tot de Basisverzekering:

  • De behandeling van darmkanker met adjuvante hypertherme intraperito-neale chemotherapie. Het gaat om de behandeling van een colorectaal carcinoom met een hoog risico op uitzaaiingen in de buikholte. Voorwaarde voor vergoeding is dat patiënten die deelnemen aan onderzoek om het effect van deze behandeling aan te tonen.

Het eigen risico is van toepassing. Met ingang van 1 juli 2015 is de volgende nieuwe behandeling en nieuw medicijn voorwaardelijk toegelaten tot de Basisverzekering:

  • Het nieuwe medicijn Belimumab (Benlysta), voor de ongeneeslijke auto-immuunziekte Systemische Lupus erythematodes (SLE). Dit nieuwe medicijn is bestemd voor patiënten die niet reageren op standaardbehandelingen en al ernstige klachten hebben.
  • Een nieuwe behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL). Deze behandeling is bedoeld voor patiënten met een uitgezaaid melanoom. Dit wordt veroorzaakt door een ernstige vorm van huidkanker. Eerder konden deze patiënten alleen behandeld worden met dure geneesmiddelen die niet voor alle patiënten even goed werken. Daarnaast hebben deze dure geneesmiddelen veel bijwerkingen.

Het eigen risico is van toepassing. Voor medicijnen kan ook een eigen bijdrage gelden. Met ingang van 1 oktober 2015 worden drie medische behandelingen aangewezen:

  • Onderstaande behandelingen worden misschien toegelaten tot die misschien tot de Basisverzekering in 2016. Het definitieve besluit volgt later dit jaar. Dit kan betekenen dat een of meer kandidaten kunnen afvallen. Het gaat om de behandeling voor:
    • Patiënten met chronische cluster hoofdpijn die niet te behandelen is. Zij krijgen een bepaalde vorm van zenuwstimulatie.
    • Patiënten met een bepaalde erfelijke vorm van borstkanker (BRCAI). Hiervoor wordt een hoge dosis chemotherapie en een bepaalde vorm van stamceltransplantatie toegevoegd.
    • Patiënten met maagkanker en uitzaaiingen in het buikvlies en/of buikvocht. Zij komen in 2016 misschien in aanmerking voor een combinatie van een bepaalde chirurgische ingreep en een bepaald type chemotherapie (HIPEC).

Het eigen risico is van toepassing.

Vergoeding uit de Basisverzekering De volgende vergoeding gaat uit de Basisverzekering. Chronische aspecifieke lage rugklachten Op dit moment vergoedt de Basisverzekering de behandeling van chronische aspecifieke lage rugklachten door toepassing van anaesthesiologische pijnbestrijdingstechniek. Deze behandeling is eerder voorwaardelijk toegelaten tot de Basisverzekering. Vanaf 1 januari 2016 vervalt deze behandeling uit de Basisverzekering.

Vergoeding Eigen risico Basisverzekering
2016 Geen vergoeding n.v.t.
2015 Volledige vergoeding ja