Waardeoverdracht flinke strop voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2011 wacht bedrijven een flinke financiële tegenvaller als een vertrekkende werknemer zijn pensioen laat overdragen

 naar de pensioenuitvooerder (verzekeraar) van zijn nieuwe werkgever. Op basis van een nieuwe rekenrente zal namelijk blijken dat de oude verzekeraar te weinig geld in kas heeft om het toegezegde pensioen te kunnen overdragen. Verzekeraars zullen die rekening vervolgens neerleggen bij de oude werkgever: een strop die kan oplopen tot tienduizenden euro’s per werknemer.

Heeft de oude werkgever de pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar, dan ontstaat er vanaf 2011 een probleem. De meeste premies bij pensioenverzekeraars zijn vastgesteld op basis van een verwacht rendement van 4 procent. Maar toezichthouder DNB heeft de rekenrente verlaagd naar 2,984 procent vanaf 2011. Dit houdt feitelijk in dat er te weinig reserve is opgebouwd. Dat verschil wordt verhaald bij de oude werkgever.

Voorbeeld
Stel dat een werknemer €10.000 per jaar aan pensioenuitkering heeft opgebouwd en dit overdraagt naar de pensioenuitvoerder van zijn nieuwe werkgever. De verzekeraar van zijn oude werkgever heeft €63.000 in kas. Maar dit is op basis van premies die passen bij een rendement van 4 procent. Met de nieuwe rente van 2,984 procent zou er al €90.000 in kas moeten zitten. De oude werkgever moet het verschil, €27.000, bijstorten.

Aangezien de meeste pensioenaanspraken bij verzekeraars opgebouwd zijn met een rekenrente van 4%. Bij pensioenfondsen speelt het probleem niet: zij dragen dit verlies bij  waardeoverdracht zelf.

Probleem kleinere werkgevers
Bij grote bedrijven speelt dit niet, daar is het aantal uitstromende en instromende werknemers ongeveer gelijk. Maar voor een kleine werkgever met vijftien man in dienst, kan het een financiële last zijn als personeel ontslag neemt.

Is het wettelijke recht op waardeoverdracht dan ook achterhaald? En moeten de werkgevers de rekening hiervan betalen? Een alternatief zou zijn om de echte aanwezige waarde over te dragen.

Argument weggevallen
MKB-Nederland en VNO-NCW twijfelen over het recht op waardeoverdracht. ‘Het argument om waardeoverdracht toe te passen is het voorkomen van “pensioenbreuk”. Maar die ontstond voornamelijk bij pensioenen gebaseerd op een eindloonsysteem. Tegenwoordig hebben de meesten een middelloonregeling’ om de lasten voor de werkgevers te beperken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord