Zorgpremie verder omhoog in 2020!

De richtlijn voor de zorgpremie voor de basisverzekering stijgt volgend jaar naar € 1.421 per jaar. Dat is ruim € 118 per maand, ofwel drie euro per maand meer dan in 2019.

De hoogte van de richtlijn zou eigenlijk op Prinsjesdag bekend worden maar zijn tussentijds uitgelekt.

Hoewel het kabinet jaarlijks een richtlijn voor de zorgpremie afgeeft, bepalen verzekeraars zelf wat ze aan hun klanten vragen. Dat is vanwege concurrentie vaak minder dan vooraf wordt voorspelt.

De zorgverzekeraars maken hun premies voor 2020 in november bekend.

Naast de zorgpremie zal volgens de bronnen ook de zorgtoeslag in 2020 stijgen. Het eigen risico blijft volgend jaar gelijk op € 385.