Wij kunnen uw belang enkel behartigen met uw medewerking. Daarom vragen wij u ons te informeren over:

Elders lopende producten of diensten
Het kan zijn dat u producten of diensten elders hebt afgesloten (bij een bank, verzekeraar of tussenpersoon) waarvan wij niet op de hoogte zijn. Graag willen wij weten welke producten of diensten er al zijn. Hoe meer wij weten hoe beter wij uw belang kunnen behartigen om dubbele of overlappende dekkingen te voorkomen.

Wijzigingen in je persoonlijke situatie
Het is erg belangrijk dat u ons informeert over veranderingen in uw gezinssituatie. Bijvoorbeeld een verhuizing, het vinden van een andere baan, als zelfstandige verder, het werkeloos worden, het gaan trouwen of de geboorte van een kind.
Zo zijn er tal van gebeurtenissen die gevolgen hebben voor uw profiel en waar andere oplossingen op aansluiten en waarbij u onze begeleiding mag verwachten.

Schades
Het is belangrijk dat u ons snel en volledig informeert over een schade waarvoor u een beroep doet op producten of een tegenpartij u aansprakelijk stelt. Wij kunnen dan direct actie ondernemen en de belanghebbenden correct informeren.

Juiste informatie
Wij verwachten dat u juiste informatie verstrekt. Wij treden op als uw belangenbehartiger en verwachten dat u ons correct informeert. Zowel bij het aangaan van een product of dienst alsook wanneer er een beroep op wordt gedaan.
Indien wij onverhoopt geconfronteerd worden met bewust foutief verstrekte informatie, met het doel partijen op oneigenlijke gronden te bewegen een product of dienst te accepteren of ten onrechte een uitkering te doen, zijn wij genoodzaakt de samenwerking te heroverwegen.