Wij hebben geen binding met aanbieders. Dit vinden wij een voorwaarde om senioren duurzaam van dienst te kunnen zijn. Want het gaat maar om één belang en dat is het klantbelang.

Onze kwaliteit is gebaseerd op samenwerking met gerenommeerde onafhankelijke organisaties, die wij op basis van deskundigheid en vooruitstrevendheid selecteren.

Wij hebben er voor gekozen om senioren toegang te geven tot digitale polismap omgevingen van verschillende serviceproviders waardoor senioren optimaal kunnen worden bediend en de volledige regie houden.

Beroepsvereniging
Ook hebben wij er bewust voor gekozen géén aansluiting te zoeken bij een beroepsvereniging. Uit ervaring weten wij dat de belangen van een beroepsvereniging tegenstrijdig zijn met de individuele belangen van senioren. U kunt er wel op rekenen dat wij aan minimaal dezelfde strenge eisen voldoen.

Honorering
Als senioren producten of diensten via SeniorenRegie afsluiten ontvangen wij vergoedingen die zijn verwerkt in de te betalen premies. Deze variëren van een vast bedrag tot een percentage en zijn productafhankelijk. Middels deze vergoeding zijn wij in staat senioren optimaal te bedienen. Indien u wilt weten hoe hoog deze vergoedingen zijn dan vertellen wij u dat graag.