Om stil te staan bij de gevolgen van overlijden is doorgaans niet het meest geliefde onderwerp. Bij overlijden is veel zorg en deskundige begeleiding gewenst. Regel daarom zaken vooraf goed om de nabestaanden verder te helpen met de toekomst.

Het regelen van de uitvaart heeft vaak de eerste aandacht echter deskundige begeleiding bij erfrechtelijke vraagstukken is niet minder belangrijk. Alle persoonlijke wensen dient u vooraf vast te leggen in een testament en een  executeur (benoemen kan enkel bij testament) kan erop toezien, dat de nalatenschap conform de wensen van de overledene wordt afgewikkeld.

Als er sprake is van een eigen bedrijf, eigen woning, vermogen, familietradities of waardevolle spullen doet u er verstandig aan vooraf deskundige begeleiding te zoeken. Mede gelet op alle wettelijke veranderingen die vanaf 1 januari 2013 zijn doorgevoerd.

Wij zijn u graag van dienst om te komen tot de voor u best passende invulling. Door ons netwerk van vakspecialisten (gespecialiseerde notarissen en top estate planners),  kunnen wij u begeleiden met al uw erfrechtelijke vraagstukken zodat vermogen zoveel mogelijk intact blijft en vermogensoverdracht naar volgende generaties goed wordt geregeld.

Ook is het regelen van de uitvaart erg belangrijk om als nabestaanden het verlies beter te dragen. Een uitvaart mag nooit als standaard worden gezien.