In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen inclusief alternatieve geneesmiddelen.

Start Extra  Compleet Comfort Combi
Alternatieve geneeswijzen
&
geneesmiddelen
n.v.t. max.
€ 50,- p.dg.,
max.
€ 250,- p.jr.
max.
€ 50,- p.dg.,
max.
€ 500,- p.jr.
max.
€ 50,- p.dg.,
max.
€ 1.000,- p.jr.
max.
€ 50,- p.dg.,
max.
€ 250,- p.jr.
Geregistreerde geneesmiddelen
als
homeopatisch of antroposofisch
n.v.t. 100% 100% 100% 100%

* 100% acupunctuur, chiropractie, osteopathie en (ortho)manuele therapie. 75% voor antroposofie, flebologie, fytotherapie, haptotherapie, homeopathie (klassiek), iriscopie, kindertherapie, moermantherapie, natuurgeneeswijzen, neuraaltherapie, orthomoleculaire therapie, podo-orthesiologie, proctologie, reflexzonetherapie (voet) en shiatsutherapie.

Uitsluitend met name genoemde beroepsverenigingen komen voor vergoeding in aanmerking.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor brillen, contactlenzen en ooglaseren.

Start Extra Compleet Comfort Combi
Brillen/
contactlenzen/
ooglaseren
n.v.t. n.v.t. max.
€ 100,-
max.
€ 150,-
max.
€ 100,-

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor buitenlanddekking.

Start Extra  Compleet Comfort Combi
Spoedeisende zorg
en
geneesmiddelen
100% 100% 100% 100% 100%
Repatriëring bij ziekte, ongeval 100% 100% 100% 100% 100%
Repatriëring bij overlijden
max. € 6.000,-
100% 100% 100% 100% n.v.t.
Spoedeisende
tandheelkundige
zorg
(per jaar)
100%
max.
€ 250,-
100%
max.
€ 250,-
100%
max.
€ 250,-
100%
max.
€ 250,-
100%
max.
€ 275,-

Nationale Nederlanden Hulpdienst
Hebt u medische zorg nodig tijdens uw verblijf in het buitenland en hebt u geen EHIC? Dan kunt u een vervangend document aanvragen bij de Hulpdienst. Dat kan via (+31) 20 594 80 70. Dit document heeft dezelfde waarde als de EHIC, maar is alleen geldig tijdens uw verblijf in het buitenland. Dat is het verblijf waarin u het vervangende document heeft aangevraagd.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor buitenlandvaccinaties.

Start Extra Compleet Comfort Combi
Buitenlandvaccinaties max.
€ 250,-
max.
€ 250,-
max.
€ 250,-
100% 100%*

* Voor malaria- en tyfustabletten en inentingen (zie voorwaarden)

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor camouflagelessen en middelen die nodig zijn tijdens de les(sen).

Start Extra Compleet Comfort Combi
Camouflagetherapie
(per kalenderjaar)
n.v.t. max.
€ 100,-
max.
€ 150,-
max.
€ 400,-
n.v.t.

Camouflagetherapie is bedoeld om mensen met een ernstige huidafwijking of littekens in het gezicht of de hals, te leren hoe deze het beste gecamoufleerd kunnen worden met camouflagemiddelen.

Voor 2020 is het standaard eigen risico gelijk gebleven € 385,-.

Wel behoeft dit enige toelichting.
Namelijk dat het eigen risico niet van toepassing is op de vergoedingen in de aanvullende verzekering. Tevens zijn binnen de Basisverzekeringen uitzonderingen waar het eigen risico niet voor geldt:

 • Huisarts;
 • Verloskundige zorg;
 • Kraamzorg;
 • Verzekerde zorg tot 18 jaar.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor fysiotherapie, manueel therapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar en geriatrische fysiotherapie.

Start Extra Compleet Comfort Combi
Aantal behandelingen
(per kalenderjaar)
6 9 27 36 12

Voor chronische aandoeningen worden alle vervolgbehandelingen uit de Basisverzekering vergoedt vanaf de 21e behandeling over de gehele behandelduur.

Hieronder vindt u een overzicht met chronische aandoeningen. Deze zijn door de overheid aangewezen. Uw vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering is hiervan afhankelijk.

Aandoeningen aan het zenuwstelsel:

 • cerebrovasculair accident;
 • ruggemergaandoening;
 • multipele sclerose;
 • perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 • extrapyramidale aandoening;
 • motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 • aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel (duur van de behandeling is maximaal twee jaar, na bestraling);
 • cerebellaire aandoening;
 • uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 • radiculair syndroom met motorische uitval (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • spierziekte;
 • myasthenia gravis.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

 • aangeboren afwijking;
 • progressieve scoliose;
 • juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 • reflexdystrofie;
 • fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 • collageenziekten;
 • status na amputatie;
 • Whiplash (duur van de behandeling is maximaal drie maanden, soms verlengd tot zes maanden);
 • postpartum bekkeninstabiliteit (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • fracturen indien deze conservatief worden behandeld (duur van de behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling).

Overige aandoeningen

 • Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD;
 • aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 • lymfoedeem;
 • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden na ontslag);
 • claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • weke delen tumoren;
 • diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.

Vergoedingen voor Geestelijke Gezondheiszorg (GGZ).

Heeft u psychische problemen? Dan krijgt u een vergoeding voor basis geestelijke gezondheidszorg vanuit uw Basisverzekering.

Wat is uw eigen risico of eigen bijdrage?

U betaalt geen wettelijke eigen bijdrage. Wordt u behandeld door uw huisarts of de praktijkondersteuner GGZ, dan betaalt u ook geen eigen risico. U betaalt wel een eigen risico bij een GZ-psycholoog of psychotherapeut.Goed om te weten

 • U hebt een verwijzing nodig van een huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, medisch-specialist of bedrijfsarts.
 • Als u een afspraak mist of niet tijdig afzegt, moet u deze sessie zelf betalen.
 • Psychologische zorg voor kinderen tot 18 jaar, wordt geregeld door uw gemeente.
 • Relatietherapie, intelligentieonderzoek, dyslexiebehandeling, schoolpsychologische zorg, begeleiding van niet-geneeskundige aard, arbeidsproblematiek en orthopedagogische zorg vallen niet onder de vergoedingen voor de basis geestelijke gezondheidszorg.

Hoe werkt de vergoeding van geneesmiddelen? Er zijn medicijnen van verschillende merken die dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm hebben. Bij sommige van deze geneesmiddelen is er alleen recht op de geneesmiddelen die door de zorgverzekeraar zijn aangewezen. Dit zijn de preferente geneesmiddelen.

Start Extra Compleet Comfort Combi
Alternatieve geneesmiddelen
(per kalenderjaar)
n.v.t. max.
€ 250,-*
max.
€ 500,-*
max.
€ 1.000,-*
max.
€ 250,-*
Geneesmiddelen
(Eigen bijdrage, per kalenderjaar)
n.v.t. n.v.t. max.
€ 150,-*
max.
€ 200,-*
n.v.t.
Overige geregistreerde geneesmiddelen
(per kalenderjaar)
n.v.t. n.v.t. max.
€ 150,-*
max.
€ 200,-*
n.v.t.

* Deze vergoeding betreft de alternatieve geneeswijzen en alternatieve geneesmiddelen totaal per kalenderjaar.

Griepvaccinatie

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor griepvaccinatie.

Start Extra Compleet Comfort Combi
Griepvaccinatie
(1 x per kalenderjaar)
100% 100% 100% 100% n.v.t.

Griepvaccinatie wordt vergoed uit de Basisverzekering voor bepaalde risicogroepen.

De huisarts is als vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen betreffende uw gezondheid. Huisartsenzorg is vrij toegankelijk. In de avond, nacht of tijdens weekenden kunt u terecht bij de huisartsenpost.

Vergoed wordt: Huisartsenzorg, door de huisarts aangevraagd laboratorium- en functieonderzoek, doorverwijzing naar medisch specialistische zorg.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor hulpmiddelen*.

Start Extra Compleet Comfort Combi
Eigen bijdrage
(per kalenderjaar)
n.v.t. max.
€ 500,-
max.
€ 1.000,-
max.
€ 1.250,-
n.v.t.
Hoofdbedekking anders
dan pruik
(per kalenderjaar)
n.v.t. max.
€ 75,-
max.
€ 75,-
max.
€ 75,-
n.v.t.
Persoonsalarmering
(per kalenderjaar)
max.
€ 100,-
max.
€ 150,-
max.
€ 200,-
100% n.v.t.
Therapeutische sportbraces
(per kalenderjaar)
max.
€ 150,-
max.
€ 150,-
max.
€ 150,-
max.
€ 150,-
n.v.t.
Steunzolen
(per kalenderjaar)
n.v.t. max.
€ 100,-
max.
€ 150,-
max.
€ 200,-
max.
€ 60,-

*Voor hulpmiddelen vergoeding uit de Basisverzekering verwijzen wij u naar het Reglement Hulpmiddelen.

Vergoedingen voor oncologische revalidatie (voorheen genoemd herstel en balans).

Sinds 2016 worden de kosten vergoed vanuit de Basisverzekering. 

Oncologische revalidatie is een nazorg programma voor personen van 18 jaar of ouder die een vorm van kanker hebben (gehad). Het programma is aansluitend op de medische behandeling.

Doel van het programma is de lichamelijke en geestelijke conditie op peil te brengen.

In de onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor ontharen (epilatie of laserbehandeling).

Start Extra Compleet Comfort Combi
Ontharen
(per kalenderjaar)
n.v.t. max.
€ 500,-
max.
€ 750,-
max.
€ 1.000,-
n.v.t.

Deze dekking is enkel van toepassing voor vrouwelijke verzekerden.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor patiëntenverenigingen.

Start  Extra Compleet Comfort Combi
Lidmaatschap
(per kalenderjaar)
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 100% n.v.t.

Recht op vergoeding voor bovengenoemde onderdelen als;
– patientenvereniging is aangesloten bij de NPCF of de CG-Raad.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor plastische chirurgie.

Start Extra Compleet Comfort Combi
Plastische chirurgie n.v.t. n.v.t. 100% 100% n.v.t.

Recht op vergoeding als:

 • de aard van de behandeling strekt ter correctie van afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen;
 • vooraf toestemming van de zorgverzekeraar vereist;
 • aanvraag door behandelende specialist met foto’s en een verklaring van verzekerde over de klachten;
 • ingreep wordt verricht door medisch specialist of zelfstandig behandelcentrum.

Correctie van de oorstand, correctie bovenoogleden (tenminste helft pupil bedekt is) en vervangen borstprothese wordt vergoed.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor podologie en podotherapie.

Start Extra Compleet Comfort Combi
Podologie &
Podotherapie
(per kalenderjaar)
n.v.t. max.
€ 100,-
max.
€ 150,-
max.
€ 150,-
max.
€ 70,-

De podoloog behandelt voetfunctiestoornissen en voetklachten. Dit kan met het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals schoen- en zool correcties en het adviseren over voetaandoeningen.

De podotherapeut behandelt alle voorkomende klachten aan voeten, tenen en nagels en klachten elders in het lichaam die door voet-, teen- en nagelcorrectie beïnvloed kunnen worden.

Vergoeding enkel op voorschrift arts.

Het raadplegen van een andere medisch specialist, binnen Nederland, dan de behandelend specialist wordt 100% vergoed vanuit de Basisverzekering.

Best Doctors in de praktijk: topspecialisten voor uw second opinion
Met Beste Doctors heeft u voor uw second opinion toegang tot de beste medische specialisten van de wereld. Deze specialisten zijn door collega’s gekozen tot de beste in hun vakgebied.

Hoe werkt Best Doctors?
De medisch specialist van Best Doctors vraagt uw bestaande medisch dossier (en eventueel onderzoeksmateriaal) op bij uw behandelend arts. Uw medisch dossier wordt opnieuw bekeken door een internationale topspecialist. Het rapport van uw second opinion krijgt u thuisgestuurd. Een verpleegkundige van Best Doctors bespreekt dit dossier telefonisch met u.

Wanneer adviseert of ondersteunt Best Doctors?
Best Doctors adviseert en ondersteunt u bij het volgende:

 • Wanneer u een keuze moet maken uit verschillende behandelingen.
 • Om te checken of uw behandelend arts de juiste diagnose stelt.
 • Als uw klachten niet veranderen.
 • Wanneer u twijfelt over de informatie die u van uw specialist heeft gekregen.
 • Wanneer u twijfelt over de operatie die uw specialist heeft aanbevolen.

Aanmelden Best Doctors
U meldt zich aan bij Nationale Nederlanden Zorgservices via (013) 593 82 25 voor een second opinion via Best Doctors. Binnen 24 uur belt een verpleegkundige van Best Doctors. Deze verpleegkundige begeleidt u tijdens de second opinion.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor steunzolen.

Start Extra Compleet Comfort Combi
Steunzolen
(per kalenderjaar)
n.v.t. max.
€ 100,-
max.
€ 150,-
max.
€ 200,-
max.
€ 60,-

Een steunzool is een losse inlegzool voor een schoen. Steunzolen kunnen een ontlastende of ondersteunende functie of een corrigerende functie hebben. De voet- en loopstand verbetert hierdoor.

In onderstaande tabel vindt u een beknopt overzicht van tandartsvergoedingen.

TandenGaaf 250 TandenGaaf 500 TandenGaaf 1.000 TandenGaaf 1.500 Combi
Tandarts
(per kalenderjaar)
100%,
max.
€ 250,-
100%,
max.
€ 500,-
100%,
max.
€ 1.000,-
100%,
max.
€ 1.500,-
75%,
max.
€ 250,-

Nationale Nederlanden vergoedt alle behandelingen door een tandarts, tandprotheticus of mondhygiënist (met uitzondering van tanden bleken en abonnementskosten tandarts).

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor verblijf in een logeerhuis.

Start Extra Compleet Comfort Combi
Logeerkosten
(voor 1 kamer
voor logeerhuistarief *)
max.
€ 200,-
max.
€ 200,-
max.
€ 200,-
max.
€ 200,-
n.v.t.
Kuuroorden
(voor bepaalde indicaties)
n.v.t. n.v.t. n.v.t. max.
€ 500,-
n.v.t.

* Een logeerhuis is een huis waar u tijdelijk kunt verblijven als gezinsleden in het ziekenhuis zijn opgenomen. Voorbeeld van een logeerhuis is het Ronald McDonaldhuis of een aan een ziekenhuis verbonden familie- of logeerhuis.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor voedingsadvies.

Start Extra Compleet Comfort Combi
Behandeluren
(per jaar)
max.
€ 200,-
max.
€ 200,-
max.
€ 200,-
max.
€ 200,-
n.v.t.

Dieetadvisering met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. De Basisverzekering vergoedt de eerste 3 behandeluren.

Een behandeluur bestaat uit de geplande tijd die de diëtist met u in gesprek is en de gemiddelde tijd die nodig is voor de werkzaamheden rondom het consult (bijvoorbeeld informatie opzoeken, een dieetadvies op papier zetten of een rapportage aan de arts maken).

Het verblijf in een ziekenhuis of instelling kan langdurig zijn. In dat geval zijn 1095 dagen verzekerd vanuit de Basisverzekering.

Vergoed wordt:

Specialistische zorg:

 • Onderzoek en diagnostiek;
 • Behandeling;
 • Materialen die de medisch specialist gebruikt;
 • Laboratoriumonderzoek;
 • Second opinion.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor ziekenvervoer.

Start Extra Compleet Comfort Combi
Eigen bijdrage zittend vervoer n.v.t. 100% 100% 100% n.v.t.
Reiskosten ouders
(toesteming vooraf)
max.
€ 200,-/
€ 0,19 per km
max.
€ 200,-/
€ 0,19 per km
max.
€ 200,-/
€ 0,19 per km
max.
€ 200,-/
€ 0,19 per km
n.v.t.
Ziekenvervoer
(per auto)
n.v.t. € 0,19
per km
€ 0,19
per km
€ 0,19
per km
n.v.t.
Ziekenvervoer
(per taxi)
n.v.t. 100% 100% 100% n.v.t.
Ziekenvervoer
(per auto of
openbaar vervoer)
n.v.t. € 0,19 per km/
OV
volledig
€ 0,19 per km/
OV
volledig
€ 0,19 per km/
OV
volledig
n.v.t.

Daar er toestemming nodig is adviseren wij u altijd vooraf te bellen met de Nationale Nederlanden Gezondheidslijn (026) 353 53 12.