In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen exclusief alternatieve geneesmiddelen.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Alternatieve geneeswijzen*
(per jaar)
n.v.t. max. € 40,- per dag,
max. € 400,-
max. € 40,- per dag,
max. € 600,-

* 100% acupunctuur, chiropractie, osteopathie en (ortho)manuele therapie. 75% voor antroposofie, flebologie, fytotherapie, haptotherapie, homeopathie (klassiek), iriscopie, kindertherapie, moermantherapie, natuurgeneeswijzen, neuraaltherapie, orthomoleculaire therapie, podo-orthesiologie, proctologie, reflexzonetherapie (voet) en shiatsutherapie.

Uitsluitend met name genoemde beroepsverenigingen komen voor vergoeding in aanmerking.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor brillen en lenzen.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Brillen en lenzen
(per 2 jaar)
n.v.t. 100%,
max. € 75,-
100%,
max. € 125,-

.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor buitenlanddekking.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Spoedeisende zorg en
geneesmiddelen
100% 100% 100%
 Vervoer bij ziekte, ongeval
of overlijden
100% 100% 100%

Hulpverlening in het buitenland

Hulpverlening door SOS International bij het organiseren van zorg.

Menzis Alarmcentrale +31 317 – 455 555

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor camouflagelessen en middelen die nodig zijn tijdens de les(sen).

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Camouflagetherapie
 (incl. camouflagemiddelen,
vaat en/of pigmentbehandeling)(per jaar)
n.v.t. 100%,
max. € 200,-
100%,
max. € 200,-

Camouflagetherapie is bedoeld om mensen met een ernstige huidafwijking of littekens in het gezicht of de hals, te leren hoe deze het beste gecamoufleerd kunnen worden met camouflagemiddelen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor dieetadvies door een diëtist.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Behandeluren
(per jaar)
n.v.t. 100%,
max. 2 uur
100%,
max. 4 uur

Dieetadvisering met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. De Basisverzekering vergoedt de eerste 3 behandeluren.

Een behandeluur bestaat uit de geplande tijd die de diëtist met u in gesprek is en de gemiddelde tijd die nodig is voor de werkzaamheden rondom het consult (bijvoorbeeld informatie opzoeken, een dieetadvies op papier zetten of een rapportage aan de arts maken).

Voor 2020 is het standaard eigen risico gelijk gebleven € 385,-.

Wel behoeft dit enige toelichting.
Namelijk dat het eigen risico niet van toepassing is op de vergoedingen in de aanvullende verzekering. Tevens zijn binnen de Basisverzekeringen uitzonderingen waar het eigen risico niet voor geldt:

 • Huisarts;
 • Verloskundige zorg;
 • Kraamzorg;
 • Verzekerde zorg tot 18 jaar.

In de onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor Epilatie.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Epilatie
(éénmalige behandeling voor vrouwelijke verzekerden,
bij overmatige
haargroei in het gelaat)
n.v.t. 80%,
max. € 500,-
80%,
max. € 1.000,-

.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor fysiotherapie, manueel therapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar en geriatrische fysiotherapie.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Aantal behandelingen
(per kalenderjaar)
9 18 32

Voor chronische aandoeningen worden alle vervolgbehandelingen uit de Basisverzekering vergoedt vanaf de 21e behandeling over de gehele behandelduur.

Hieronder vindt u een overzicht met chronische aandoeningen. Deze zijn door de overheid aangewezen. Uw vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering is hiervan afhankelijk.

Aandoeningen aan het zenuwstelsel:

 • cerebrovasculair accident;
 • ruggemergaandoening;
 • multipele sclerose;
 • perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 • extrapyramidale aandoening;
 • motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 • aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel (duur van de behandeling is maximaal twee jaar, na bestraling);
 • cerebellaire aandoening;
 • uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 • radiculair syndroom met motorische uitval (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • spierziekte;
 • myasthenia gravis.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

 • aangeboren afwijking;
 • progressieve scoliose;
 • juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 • reflexdystrofie;
 • fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 • collageenziekten;
 • status na amputatie;
 • Whiplash (duur van de behandeling is maximaal drie maanden, soms verlengd tot zes maanden);
 • postpartum bekkeninstabiliteit (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • fracturen indien deze conservatief worden behandeld (duur van de behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling).

Overige aandoeningen

 • Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD;
 • aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 • lymfoedeem;
 • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden na ontslag);
 • claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • weke delen tumoren;
 • diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.

De Basisverzekering voorziet volledig in Geestelijke Gezondheidszorg.

Sinds 2014 is de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) volledig verzekerd in de Basisverzekering.

Hoe werkt de vergoeding van geneesmiddelen? Er zijn medicijnen van verschillende merken die dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm hebben. Bij sommige van deze geneesmiddelen is er alleen recht op de geneesmiddelen die door de zorgverzekeraar zijn aangewezen. Dit zijn de preferente geneesmiddelen.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Alternatieve geneesmiddelen
(per jaar)
n.v.t. 100%,
max. € 400,-*
100%,
max. € 600,-*
Eigen bijdrage geneesmiddelen
(per jaar)
n.v.t. 100%,
max. € 100,-
100%,
max. € 100,-

*Totaalbedrag voor medicijnen en behandelingen gezamenlijk.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie op medicijnkosten.nl.

Griepvaccinatie

Griepvaccinatie wordt vergoed uit de AWBZ, maar alleen voor bepaalde risicogroepen.

De huisarts is als vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen betreffende uw gezondheid. Huisartsenzorg is vrij toegankelijk. In de avond, nacht of tijdens weekenden kunt u terecht bij de huisartsenpost.

Vergoed wordt: Huisartsenzorg, door de huisarts aangevraagd laboratorium- en functieonderzoek, doorverwijzing naar medisch specialistische zorg.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen van de eigen bijdrage voor verblijf in een hospice of bijna-thuis-huis.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Vergoeding eigen bijdrage verblijf
in
hospice of bijna-thuis-huis
n.v.t. max. € 35 per dag,
tot max. € 3.200,-
max. € 35 per dag,
tot max. € 3.200,-
 
 
 

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor mantelzorg.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Mantelzorgmakelaar
(per 2 jaar)
n.v.t. 100%,
max. € 350,-
100%,
max. € 350,-
Vervangende mantelzorg
(max. 15 dagen per jaar)
n.v.t. 100% 100%
Mantelzorgcursussen
(per jaar)
n.v.t. 100%,
max. € 100,-
100%,
max. € 150,-
Mantelzorgers arrangement
(max. 6 dagen, max. € 125,- per dag)
n.v.t. 100% 100%

Met mantelzorg wordt bedoeld dat u langdurig een naaste verzorgt, bijvoorbeeld een gezinslid of familielid. Dat kan een hele belasting zijn ondanks dat u het met liefde en plezier doet. Daarom is er de mogelijkheid een vervanger in te schakelen als u met vakantie gaat.

Vergoedingen voor oncologische revalidatie (voorheen genoemd herstel en balans).

Sinds 2016 worden de kosten vergoed vanuit de Basisverzekering. 

Oncologische revalidatie is een nazorg programma voor personen van 18 jaar of ouder die een vorm van kanker hebben (gehad). Het programma is aansluitend op de medische behandeling.

Doel van het programma is de lichamelijke en geestelijke conditie op peil te brengen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor patiëntenverenigingen en cusussen.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Cursus
(per jaar)
n.v.t. 100%,
max. € 50,-
100%,
max. € 50,-
Lidmaatschap
(per jaar)
n.v.t. 100%,
max. € 50,-
100%,
max. € 50,-

Recht op vergoeding voor bovengenoemde onderdelen als;
– door Menzis erkende patientenvereniging, en
– de cursus is gericht op het verbeteren van de eigen leefgewoonten of op verzorging van anderen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor pedicurezorg.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Pedicurezorg
(bij diabetes, reuma en/of
medische voet)
(per jaar)
100%,
max. € 100,-
100%,
max. € 150,-
100%,
max. € 200,-

Recht op vergoeding als de behandeling wordt uitgevoerd door een gecontracteerde zorgverlener.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor podologie en podotherapie.

ExtraVerzorgd
1
Extraverzorgd
2
Extraverzorgd
3
Podologie, Podotherapie (per jaar) 100%,
max. € 100,-
100%,
max. € 150,-
100%,
max. € 200,-

De podoloog behandelt voetfunctiestoornissen en voetklachten. Dit kan met het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals schoen- en zool correcties en het adviseren over voetaandoeningen.

De podotherapeut behandelt alle voorkomende klachten aan voeten, tenen en nagels en klachten elders in het lichaam die door voet-, teen- en nagelcorrectie beïnvloed kunnen worden.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor preventieve vaccinaties.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Vaccinaties voor buitenland
(per jaar)
100%,
max. € 100,-
100%,
max. € 100,-
100%,
max. € 100,-

Het raadplegen van een andere medisch specialist, binnen Nederland, dan de behandelend specialist wordt 100% vergoed vanuit de Basisverzekering.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor sport medisch advies.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3

Sport medisch advies
(ook sportkeuring)
(per jaar)

100%,
max. € 100,-
100%,
max. € 100,-
100%,
max. € 250,-

Een sport medisch advies is voor mensen die (willen) sporten, een blessure hebben of klachten hebben tijdens het sporten en willen weten welke sport het beste bij hen past. Gespecialiseerde instellingen bieden diverse onderzoekspakketten om hier een gedegen advies over te geven. De pakketten zijn aangepast aan sportintensiteit en leeftijd en kunnen onder andere bestaan uit een hartfilmpje, longfunctietests, een uitgebreid onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat en een inspanningstest.

Onder sport medisch advies wordt verstaan:

 • Basis Sport Medisch onderzoek SMI;
 • Basisplus Sportmedisch onderzoek SMI;
 • Groot Sportmedisch onderzoek SMI;
 • Behandeling en advisering voor sporters met een chronische blessure. Ook voor sporters met vragen over schoeisel, voeding, training en alle andere medische problemen in relatie met sportbeoefening;
 • Sportkeuring.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor steunzolen.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Steunzolen
(per kalenderjaar)
100%,
max. € 100,-
100%,
max. € 150,-
100%,
max. € 200,-

Een steunzool is een losse inlegzool voor een schoen. Steunzolen kunnen een ontlastende of ondersteunende functie of een corrigerende functie hebben. De voet- en loopstand verbetert hierdoor.

Bij vergoeding uit de aanvullende verzekering geldt een gezamenlijk maximaal bedrag voor de vergoedingen pedicure, podologie, podotherapie en orthopedische steunzolen.

In onderstaande tabel vindt u een beknopt overzicht van tandartsvergoedingen.

TandVerzorgd
250
TandVerzorgd
500
TandVerzorgd
750
Consulten 100%,
max. € 250,-
100%,
max. € 500,-
100%,
max. € 750,-
Tandsteen verwijderen, vullingen, rontgenfoto, wortelkanaalbehandeling, trekken van kies / tand 80%,
max. € 250,-
80%,
max. € 500,-
80%,
max. € 750,-
Parondontologie 50%,
max. € 500,-
50%,
max. € 750,-
Kronen / bruggen 50%,
max. € 750,-
Orthodontie 80%,
max.€ 500,-
(vanaf 18 jaar)

Het verblijf in een ziekenhuis of instelling kan langdurig zijn. In dat geval zijn 1.095 dagen verzekerd vanuit de Basisverzekering. De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is per 2015 komen te vervallen.

Vergoed wordt:

Specialistische zorg:

 • Onderzoek en diagnostiek;
 • Behandeling;
 • Materialen die de medisch specialist gebruikt;
 • Laboratoriumonderzoek;
 • Second opinion.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor verblijfskosten logeerhuis.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Logeer / gasthuis
(per jaar)
n.v.t. bezoekend gezinslid:
100%,
max. € 300,-
verblijfskosten:
100%,
max. € 350,-
bezoekend gezinslid:
100%,
max. € 450,- verblijfskosten:
100%,
max. € 350,-

Een logeer- of gasthuis is een huis dat verbonden is aan het ziekenhuis waar uzelf of uw gezinslid tijdelijk kan verblijven als u in het ziekenhuis bent opgenomen. Voorbeelden van logeer- of gasthuizen zijn het Ronald McDonaldhuis, het Familiehuis Daniel den Hoed, het Prinses Margriethuis en het Kiwanishuis.