Alternatieve zorg

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor alternatieve zorg.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Vitaal Basis/Uitgebreid
Alternatieve zorg*
(max. € 45,- per dag)
(per jaar)
max.
€ 300,-
max.
€ 500,-
max.
€ 800,-
max. € 150,- /
max. € 300,-

* acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen, antroposofie, homeopathie, natuurgeneeswijzen en psychosociale zorg.

Uw behandelaar kan u precies vertellen wat de kosten per behandeling zijn. Deze kunnen per behandelaar verschillend zijn.

Brillen en lenzen

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor brillen en/of lenzen.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Vitaal Basis / Uitgebreid
Brillen en lenzen
(per 3 jaar)
n.v.t. bril max. € 50,-,
lenzen max. € 80,-
bril max. € 75,-,
lenzen max. € 125,-
n.v.t. / bril max. € 75,-,
lenzen max. € 125,-

Met uw aanvullende verzekering kunt u een vergoeding krijgen voor contactlenzen op sterkte en/of brillenglazen op sterkte inclusief brilmontuur. Daarnaast profiteert u van kortingsvoordelen bij Specsavers en Eye Wish.

Buitenlanddekking

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor buitenlanddekking.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Vitaal Basis / Uitgebreid
Spoedeisende zorg
en
geneesmiddelen
100% 100% 100% 100%
Repatriëring
(Vervoer bij ziekte, ongeval
of overlijden)
100% 100% 100% 100%

Hulpverlening in het buitenland

Hulpverlening door SOS International bij het organiseren van zorg.

VGZ Alarmcentrale +31 40 – 297 55 50

Dieetadvies

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor dieetadvies.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Vitaal Basis / Uitgebreid
Behandeluren
(per jaar)
n.v.t. n.v.t. € 250,- n.v.t. / € 250,-

Dieetadvisering met een medisch doel over voeding en eetgewoonten door een diëtist. De Basisverzekering vergoedt de eerste 3 behandeluren.

Een behandeluur bestaat uit de geplande tijd die de diëtist met u in gesprek is en de gemiddelde tijd die nodig is voor de werkzaamheden rondom het consult (bijvoorbeeld informatie opzoeken, een dieetadvies op papier zetten of een rapportage aan de arts maken).

Eigen Risico

Voor 2019 is het standaard eigen risico gelijk gebleven € 385,-.

Wel behoeft dit enige toelichting.
Namelijk dat het eigen risico niet van toepassing is op de vergoedingen in de aanvullende verzekering. Tevens zijn binnen de Basisverzekeringen uitzonderingen waar het eigen risico niet voor geldt:

 • Huisarts;
 • Verloskundige zorg;
 • Kraamzorg;
 • Verzekerde zorg tot 18 jaar.

Fysiotherapie

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor fysiotherapie, bekkenfysiotherapie, ergotherapie, oedeemtherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, Chiropractie, osteopathie en geriatrische fysiotherapie.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Vitaal Basis / Uitgebreid
Behandelingen
(per jaar)
7  12 18 9 / 32

Voor chronische aandoeningen worden alle vervolgbehandelingen uit de Basisverzekering vergoedt vanaf de 21e behandeling over de gehele behandelduur.

Hieronder vindt u een overzicht met chronische aandoeningen. Deze zijn door de overheid aangewezen. Uw vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering is hiervan afhankelijk.

Aandoeningen aan het zenuwstelsel:

 • cerebrovasculair accident;
 • ruggemergaandoening;
 • multipele sclerose;
 • perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 • extrapyramidale aandoening;
 • motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 • aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel (duur van de behandeling is maximaal twee jaar, na bestraling);
 • cerebellaire aandoening;
 • uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 • radiculair syndroom met motorische uitval (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • spierziekte;
 • myasthenia gravis.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

 • aangeboren afwijking;
 • progressieve scoliose;
 • juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 • reflexdystrofie;
 • fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 • collageenziekten;
 • status na amputatie;
 • Whiplash (duur van de behandeling is maximaal drie maanden, soms verlengd tot zes maanden);
 • postpartum bekkeninstabiliteit (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • fracturen indien deze conservatief worden behandeld (duur van de behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling).

Overige aandoeningen

 • Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD;
 • aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 • lymfoedeem;
 • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden na ontslag);
 • claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • weke delen tumoren;
 • diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.

Geestelijke Gezondheidszorg

De Basisverzekering voorziet volledig in Geestelijke Gezondheidszorg.

Vanaf 2014 is de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) volledig verzekerd in de Basisverzekering.

Geneesmiddelen

Hoe werkt de vergoeding van geneesmiddelen?
Er zijn medicijnen van verschillende merken die dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm hebben. Bij sommige van deze geneesmiddelen is er alleen recht op de geneesmiddelen die door de zorgverzekeraar zijn aangewezen. Dit zijn de preferente geneesmiddelen.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie op medicijnkosten.nl.

Griepvaccinatie

Griepvaccinatie

Griepvaccinatie wordt vergoed uit de AWBZ, maar alleen voor bepaalde risicogroepen.

Huidbehandelingen

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor huidbehandelingen.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Vitaal Basis / Uitgebreid
Ontharen (epilatie),
Camouflagetherapie
max.
€ 300,-
max.
€ 500,-
max.
€ 700,-
n.v.t. / max. € 500,-

Camouflagetherapie is een behandeling om littekens, spataderen, huidaandoeningen met kleurafwijkingen minder opvallend te maken. Hebt u littekens, wijnvlekken of pigmentvlekken in uw gezicht en hals? Dan kunt u vanuit uw aanvullende verzekering een vergoedingen krijgen voor camouflagetherapie en bijbehorende middelen.

Hebt u als vrouw last van extreme haargroei in uw gezicht? Dan kunt u vanuit uw aanvullende verzekering een vergoeding krijgen voor ontharen (epilatie).

Huisarts

De huisarts is als vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen betreffende uw gezondheid. Huisartsenzorg is vrij toegankelijk. In de avond, nacht of tijdens weekenden kunt u terecht bij de huisartsenpost.

Vergoed wordt:
Huisartsenzorg, door de huisarts aangevraagd laboratorium- en functieonderzoek, doorverwijzing naar medisch specialistische zorg.

Mantelzorg

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor mantelzorg.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Vitaal Basis / Uitgebreid
Mantelzorgmakelaar
(per jaar)
max.
€ 250,-
max.
€ 500,-
max.
€ 750,-
max. € 250,- / max. € 750,-
Vervangende mantelzorg
(per jaar)
5 dagen 10 dagen 15 dagen 4 dagen / 10 dagen

U kunt vanuit uw aanvullende verzekeringen een vergoeding krijgen voor het inschakelen van een mantelzorgmakelaar. En ook heeft u recht op een aantal dagen vervangende mantelzorg via Handen in Huis.

Met mantelzorg wordt bedoeld dat u langdurig een naaste verzorgt, bijvoorbeeld een gezinslid of familielid. Dat kan een hele belasting zijn ondanks dat u het met liefde doet. Daarom is er de mogelijkheid een vervanger in te schakelen als u met vakantie gaat.

Oncologische revalidatie

Vergoedingen voor oncologische revalidatie (voorheen genaamd Herstel en Balans).

Sinds 2016 worden de kosten vergoed vanuit de Basisverzekering. 

Oncologische revalidatie is een nazorg programma voor personen van 18 jaar of ouder die een vorm van kanker hebben (gehad). Het programma is aansluitend op de medische behandeling.

Doel van het programma is de lichamelijke en geestelijke conditie op peil te brengen.

Ooglaseren

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor ooglaseren.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Vitaal Basis / Uitgebreid
Ooglaseren n.v.t. n.v.t. éénmalig
max. € 500,-
n.v.t. / n.v.t.

Met een ooglaserbehandeling worden bijziendheid, verziendheid en cilinderafwijkingen gecorrigeerd.

Pedicurezorg

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor pedicurezorg.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Vitaal Basis / Uitgebreid
Pedicurezorg
(bij diabetes, reuma
en/of medische voet)
(per jaar)
max.
€ 100,-
max.
€ 300,-
max.
€ 500,-
n.v.t. / max. € 300,-

Recht op vergoeding als de behandeling wordt uitgevoerd door een gecontracteerde zorgverlener.

Bovengenoemd budget is een totaal budget voor de zorgsoorten:

 • voetbehandelingen reumatische voet;
 • podotherapie;
 • steunzolen.

Plastische of reconstructieve chirurgie

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Vitaal Basis / Uitgebreid
Plastische of
reconstructieve chirurgie
n.v.t. n.v.t. buikwandcorrectie
max. € 2.500,-,
bovenooglidcorrectie
max. € 950,-
n.v.t. / bovenooglidcorrectie
max. € 950,-

Recht op vergoeding bij een specifieke medische indicatie en na toestemming VGZ:

 • buikwandcorrectie;
 • bovenooglidcorrectie;
 • correctie flaporen tot 18 jaar.

Podotherapie

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor podotherapie.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Vitaal Basis / Uitgebreid
Podotherapie
(per jaar)
max.
€ 100,-
max.
€ 300,-
 max.
€ 500,-
n.v.t. / max. € 300,-

De podotherapeut behandelt alle voorkomende klachten aan voeten, tenen en nagels en klachten elders in het lichaam die door voet-, teen- en nagelcorrectie beïnvloed kunnen worden.

Preventieve vaccinaties

In onderstaande tabel vindt u het totaalbudget voor onder andere preventieve vaccinaties.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Vitaal Pakket
Vaccinaties voor buitenland
(per jaar)
max.
€ 200,-
max.
€ 400,-
max.
€ 500,-
max. € 75,- / € 500,-

U krijgt vanuit de aanvullende verzekering een totaalbudget voor

Cursussen en tests

 • Leren omgaan met een ziekte of aandoening
 • Omgaan met dementie
 • EHBO-Cursus
 • Reanimatiecursus
 • Gezondheidstest

Advies en begeleiding

 • Gewichtsconsulent
 • Sport Medisch Advies
 • Zorg voor vrouwen in de overgang

Vaccinaties

 • Preventieve vaccinaties (griepvaccinatie)
 • Geneesmiddelen in verband met vakantie

U krijgt een vergoeding tot het maximum van het budget is bereikt.

Second Opinion

Het raadplegen van een andere medisch specialist, binnen Nederland, dan de behandelend specialist wordt 100% vergoed vanuit de Basisverzekering.

Steunzolen

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor steunzolen.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Vitaal Basis / Uitgebreid
Steunzolen
(per jaar)
max.
€ 70,-
max.
€ 125,-
max.
€ 125,-
n.v.t. / max. € 125,-

Een steunzool is een losse inlegzool voor een schoen. Steunzolen kunnen een ontlastende of ondersteunende functie of een corrigerende functie hebben. De voet- en loopstand verbetert hierdoor.

Bij vergoeding uit de aanvullende verzekering geldt een gezamenlijk maximaal bedrag voor de vergoedingen pedicure, podologie, podotherapie en orthopedische steunzolen.

Tandarts

In onderstaande tabel vindt u een beknopt overzicht van tandartsvergoedingen.

VGZ
Tand Goed
VGZ
Tand Beter
VGZ
Tand Best
VGZ
Vitaal Basis / Uitgebreid
Tandarts
(100%, voor consult en probleemgericht consult.
Overige behandelingen 80%.)
80%,
max.
€ 250,-
80%,
max.
€ 500,-
80%,
max.
€ 1.000,-
80%,
max. € 250,- /
max. € 450,-

Vergoeding voor:

 • de (half)jaarlijkse controle
 • gebitsreiniging
 • het vullen van een gaatje
 • het trekken van een kies
 • een kroon of een gedeeltelijke gebitsprothese
 • trekken van een tand of kies door de kaakchirurg
 • plaatsen van implantaten in de niet-tandeloze kaak door een kaakchirurg en/of tandarts. VGZ vergoed de kosten voor het honorarium, de materiaal- en techniekkosten en de bijkomende kosten voor het ziekenhuis of de instelling
 • tandheelkundige hulp in het buitenland.

Verblijf

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor verblijf.

VGZ
Goed
VGZ
Beter
VGZ
Best
VGZ
Vitaal Basis / Uitgebreid
herstellingsoord /
zorghotel
(per jaar)
€ 100 p.dg.,
max. € 1.000,-
€ 100 p.dg.,
max. € 1.500,-
€ 100 p.dg.,
max. € 2.000,-
€ 100 p.dg.,
max. € 1.000,-
hospice
(per dag)
max. € 30,- max. € 30,- max. € 30,- max. € 30,-
familiehuis
(per jaar)
max.
€ 300,-
max.
€ 400,-
max.
€ 600,-
max.
€ 400,-

Een logeer- of gasthuis is een huis dat verbonden is aan het ziekenhuis waar uzelf of uw gezinslid tijdelijk kan verblijven als u in het ziekenhuis bent opgenomen. Voorbeelden van logeer- of gasthuizen zijn het Ronald McDonaldhuis, het Familiehuis Daniel den Hoed, het Prinses Margriethuis en het Kiwanishuis.

Ziekenhuis

Het verblijf in een ziekenhuis of instelling kan langdurig zijn. In dat geval zijn 1.095 dagen verzekerd vanuit de Basisverzekering. Sinds 1 januari 2015 is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vervallen en biedt de Basisverzekering deze dekking.

Vergoed wordt:

Specialistische zorg:

 • Onderzoek en diagnostiek;
 • Behandeling;
 • Materialen die de medisch specialist gebruikt;
 • Laboratoriumonderzoek;
 • Second opinion.